1. >
  2. Particulieren
  3. >
  4. Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Onveilige werkomstandigheden, een verkeersongeluk, een sportblessure, een ziekte, een moment van onachtzaamheid in huis: ze kunnen flinke en langdurige gevolgen hebben.

Naast de lichamelijke en psychische schade zijn er aanzienlijke financiële gevolgen: je inkomen daalt drastisch. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is minimaal, terwijl de onkosten voor levensonderhoud meestal toenemen.

En omdat uw inkomen daalt, vermindert bovendien het belastingvoordeel van bijvoorbeeld uw hypotheek. Deze gaat dan zwaarder op uw inkomen drukken. Dat betekent dat u en uw gezin flink zullen moeten bezuinigen.

Wilt u er voor zorgen dat u uw huidige bestedingspatroon grotendeels kunt voortzetten, dan is het raadzaam nu een goede verzekering af te sluiten. Bent u zelfstandig ondernemer dan is zo’n inkomensverzekering zelfs essentieel.

Ingewikkeld?

Ziet u ertegenop of ontbreekt het u aan tijd om eens te bestuderen hoe u er dan financieel voor staat? Schakel dan gewoon uw financiële coach in: Van der Spek Financiële Diensten!

We rekenen u voor waar u aan toe bent als u arbeidsongeschikt raakt. We leggen u duidelijk uit wat er nu voor u geregeld is. Daarbij bekijken we wat er in uw CAO is beschreven, maar ook wat er bijvoorbeeld in uw hypotheekcontract of andere financiële contracten is geregeld.

Als blijkt dat uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid problemen op zal leveren, helpen we u te inventariseren wat voor u een optimale verzekering zou zijn. We leggen u de inhoudelijke verschillen uit zodat u goed geïnformeerd en op uw gemak een keuze kunt maken.

We helpen u graag om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verzachten.

Van der Spek Financiële Diensten; uw financiële coach!

Verstandig met geld omgaan?

Ontdek wat Van der Spek Financiële diensten voor u kan betekenen.